Plum & Co ApS
Overgaden neden Vandet 51B, 1414 København K
Tel 4038 0605       
info@team-culture.dk


Plum & Co

Engelsk version

Nyhedsbrevsarkiv


 Personen

Publikationer


Team Culture

Samarbejde lokalt og globalt

Vital Differences

CI- Cultural Intelligens

KI- Kulturel Intelligens

Mangfoldighed som virksomhedsstrategi


Kontakt


 

Elisabeth Plum: Kontakt & booking

Når jeg præsenteres for en ny opgave i en virksomhed, prøver jeg at sætte den ind i en større sammenhæng, så vi kan løfte blikket fra symptomerne og se viften af de mange udveje og løsningsmuligheder. Denne kompleksitet må håndteres ved at bruge mange måder at udvikle mennesker og organisationer på, og her kombinerer jeg den viden, jeg har indsamlet gennem mange år. Du kan kontakte mig for et uforpligtende møde ved at sende mig en mail - info@team-culture.dk - og nedenfor ser du oversigten over mine arbejdsfelter.


Elisabeth Plum: Arbejdsfelter

Ledelses- og organisationsudvikling
   
Ledertræning · Forandringsledelse · Procesledelse · Teambuilding · Kvinder i ledelse

Interkulturel udvikling
    Kulturel Intelligens   · Fusionsledelse

Ledertræning

Udvikling af erfarne eller nye ledere gennem et gruppeforløb, hvor deltagerne individuelt og sammen træner deres lederkompetencer. Indholdet er f.eks. personligt lederskab, ledelsesteorier, lederroller, organisatorisk forståelse, strategisk kommunikation, lederen som coach, håndtering af grupper, mangfoldighedsledelse og opbygning af en lærende organisation. Her er ingen konstruerede cases men i stedet bruges der vigtige problemstillinger hentet ud af deltagernes egen hverdag.

Forandringsledelse

Bistand til at mindske usikkerheden og effektivisere ændringsprocessen i organisationer under forandring. Det hænder, at modstand mod forandring snarere er modstand mod dårlig forandringsledelse. Det er vigtigt at øge ledernes evner til at skabe en effektiv sammenhæng mellem strategier og konkret ledelsespraksis, og at øge medarbejders evne til at få det bedste ud af en omstillingssituation. Klare visioner og mål, åben kommunikation og stor personlig ansvarlighed er vigtige ingredienser i et dynamisk samarbejde om forandringerne.

Procesledelse

Nogle processer gør man klogt i at lade en ekstern proceskonsulent lede. Det kan være strategiprocesser eller beslutningsprocesser, hvor der er meget forskellige interesser og afgørende ting på spil for den enkelte organisation. Når meningerne brydes må lederne have ro til at koncentrere sig om det vigtige indhold, og det kan være svært samtidig at skulle holde overblikket og dele sol og vind lige. Som ekstern proceskonsulent kan jeg tilrettelægge processen i samarbejde med ledelsen, samt styre også de komplicerede og kaotiske faser af processen.

Teambuilding

Etablering af nye grupper og nyorientering af eksisterende grupper til at kunne arbejde effektivt bl.a. på tværs af kulturelle og personlige forskelligheder. Det drejer sig om at få øget indsigt i roller og mønstre i samarbejdet samt opmærksomhed på flere handlemuligheder. Bistand til at opløse fastlåste roller og til at udfolde flere ressourcer i gruppen. Fokus på hvordan det indbyrdes samarbejde kan forbedres i forhold til gruppens opgave samt hjælp til at opbygge en mere direkte og dynamisk kommunikation med øget evne til at lære af egne erfaringer.

Når et team skal skabe innovation, er gruppekulturen afgørende, for den kan fx være præget af stærk konsensus som hæmmer nye ideer eller af tillid og faglig nysgerrighed, der kan åbne til skjult innovationspotentiale. Jeg har designet Team Potentiale Modellen™ der beskriver fire gruppekulturer. Ved hjælp af en test finder gruppen frem til, hvordan de får bedre adgang til deres innovationspotentiale.

Fusioner og interkulturel brobygning

Ved en fusion er der vigtige økonomiske, tekniske og politiske spørgsmål at arbejde med. Det er dog ofte de "bløde" dele af fusionen - den kulturelle dimension - der afgør om en fusion giver den ønskede synergi eller lige omvendt giver en dårligere situation end før fusionen med modarbejde, magtkampe og nøglemedarbejderes afsked. Derfor er det en god idé at inddrage den kulturelle dimension så tidligt som muligt i fusionsprocessen, så man kan forebygge problemerne og få mest muligt nytte af forskellene mellem de to virksomheder. Udgangspunktet er, at der er tale om virksomheder med hver deres historie, kultur og værdier, der sammen evner at skabe noget nyt og bedre. Læs mere i interviewet med mig: "Fusioner og opkøb: Virksomhedskulturen skal være en medspiller" i Ledelse i Dag, nr. 53, 2003.


Referencer til min konsulentbistand til kommunal fusionsledelse og interkulturel brobygning

Min bistand i den kulturelle integration består f.eks. i:

  • - Ledelsesrådgivning
  • Analyser gennem interviews og fokusgrupper
  • Seminarer om værdier og kultur samt om spilleregler og principper for samarbejdet
  • Kurser i interkulturel forståelse og samarbejde
  • Coaching af arbejdsgrupper og nøglepersoner

Foredrag
:

Fusioner - det er dyrt at glemme den kulturelle integration!
    - Vigtige faser i fusionsprocessen - glæder og frustrationer
    - Virksomhedskulturen - en kæp i hjulet eller en vigtig løftestang
    - Forskellige typer fusioner - skab klarhed
    - Dyrekøbte erfaringer fra ind- og udland
    - Gode råd til en konstruktiv integrationsproces

Samarbejde på tværs af kulturelle forskelle
    - Vigtige dimensioner i de nationale og andre kulturer
    - Fælder og pudsigheder
    - Det kulturelle brusebad kan føre til læring
    - Kulturel brobygning internt i virksomheden
    - Kommunikation på tværs - Hvordan får man hinanden i tale?
    - Kulturel selvforståelse er nøglen


Internationale fusioner
Siden 1997 har jeg været tilknyttet det internationale konsulentfirma Inter Cultural Management Associates som i 20 år har arbejdet med interkulturel ledelse ifm. nationale og internationale fusioner. ICM har bl.a. udviklet en model (Culture Bridging Fundamentals ©) som kan effektivisere integrationsprocessen i en fusion, idet den afklarer de fusionerede virksomheders ligheder og forskelle når det f.eks. gælder ledelsesstil, beslutningsprocesser og måder at løse problemer på. Modellen omfatter både de nationale, de virksomhedsmæssige og de funktionelle kulturer og kan pege på, hvilke kulturelle dimensioner, det er vigtigst at arbejde med for at opnå en vellykket integration.

Culture Bridging Fundamentals© præsenteres i bogen Successful Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances som ICM udgav i 2002 på MacGraw Hills. Bogen indeholder mange cases - også danske. Læs mere om bogen på nedenstående website www.icmassociates.com.

Kvinder i ledelse

Det er tegn på en veldreven og moderne virksomhed, når både kvinder og mænd er repræsenteret i ledelsen, men mange steder mangler der kvindelige ledere. Det kan der være mange årsager til, og der er mange myter, følelser og misforståelser på feltet. Derfor er det vigtigt at have en helhedsorienteret tilgang, hvor man arbejder professionelt og fokuserer på virksomhedens udbytte af at få flere kvinder i ledelsen.

Rådgivning

Konsulentbistand til at afklare, hvilket udbytte virksomheden kan få ved at øge andelen af kvinder i lederjobs. Hvor trykker skoen og hvor findes potentialet? Der kan være brug for evaluering af resultaterne af hidtidigt arbejde på feltet og/eller inddragelse af relevante erfaringer fra andre virksomheder. Hjælp til at målrette indsatsen ved brug af en strategisk model, der kobler virksomhedens situation med udvalgte metoder og værktøjer. Støtte til udvikling af strategi, mål og plan for implementering.

Foredrag

Kvinder i ledelse - fra kvindesag til forretningsstrategi

  • Hvilket udbytte kan virksomheden få ved at få flere kvinder i lederjobs?
  • Hvad siger forskningen på feltet?
  • Myter og realiteter om kvinder og mænd og ledelse?
  • Konkrete erfaringer fra forskellige virksomheder
  • Ideer og værktøjer til at øge andelen af kvinder i lederjobs