Nyhedsbrev. De færreste virksomheder kan svare ja, og det er et stort problem. For feedback bidrager til videndelingen og kan forebygge konflikter.

Nyhedsbrev, Marts 2019

Har I en god feedbackkultur?


Spørgsmål til refleksion

Giv feedback på det kollektive niveau

Læs artiklen om at opbygge en feedbackkultur

De færreste virksomheder kan svare ja, og det er et stort problem. For feedback bidrager til videndelingen og kan forebygge konflikter. Og uden feedback kan det være svært at vide, om man gør et godt stykke arbejde, og det går ud over både arbejdsglæden og kvaliteten i resultaterne.

Manglen på feedback på arbejdspladserne skyldes ikke, at man ikke kender feedbackreglerne, men handler om den måde man ser feedback på. Feedback skal ikke blot ses som et løsrevet redskab, der bruges i dertil indrettede situationer og kun fra leder til medarbejder. Det skal derimod være en del af kulturen på arbejdspladsen, at små stykker feedback udveksles som en selvfølgelig del af samspillet mellem kollegerne. Spontan og produktiv feedback mellem kolleger kræver, at man bevæger sig udenfor sin komfortzone. Man skal give lidt af sig selv og være parat til at udveksle sine subjektive vurderinger af en situation. Og det skal ske på en ligeværdig måde med mulighed for læring for begge parter. Det kræver tillidsfulde relationer, hvor man ved, at den anden giver feedback for at hjælpe en, og også selv er åben for at gøre tingene på en anden måde. 

Spørgsmål til refleksion

Vil du være med til at skrue op for den kollegiale feedback i dagligdagen? Så kan du overveje disse spørgsmål, der handler om at skabe et tillidsfuldt grundlag for mere spontan feedback:
  • Hvad tænker jeg om den ordveksling – eller den mailudveksling - jeg lige havde med xx: Skabte den mere tillid og åbenhed mellem os? Eller gjorde den os mere på vagt og skabte lidt større afstand?
  • Hvem tør jeg udveksle mere feedback med? Og hvordan kommer jeg dem i møde i den kommende tid, så vi er parat hertil?
  • Hvem vil det være mest arbejdsmæssigt relevant, at jeg udvekslede mere feedback med? Hvordan kan jeg nærme mig den situation? Hvor kan jeg finde hjælp hertil?

Giv feedback på det kollektive niveau

Udviklingsredskabet Team Culture® gør jeres teamkultur til en løftestang for bedre resultater. Det indeholder et intensivt seminar, hvor I inviteres ind i nye slags samtaler om emner, I ikke har drøftet før. På en tryg måde giver I kollektiv feedback om teamets arbejdsmåde, og I får ideer til, hvordan jeres samspil bliver endnu mere produktivt. I beslutter nye handlinger, der kan løfte både arbejdsglæden og kvaliteten af resultaterne.
Læs mere om udviklingsredskabet HER.

Læs artiklen om at opbygge en feedbackkultur

Feedback kræver mere end gode feedbackregler og tillid. Læs min artikel i lederweb om de fire trin mod en god feedbackkultur. Den slutter med et nærgående spørgsmål til lederen.
Læs artiklen HER.

 
Send dette nyhedsbrev videre til din kollega!
Mange hilsner
Elisabeth


Del nyhedsbrevet på: *|SHARE:linkedin,twitter,facebook|*
 This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*